Historie sboru

V roce 2010 Církev československá husitská slaví své 90. výročí od svého založení. Podle „schematismu“ Církve československé z roku 1933, naše náboženská obec byla založená ustavující valné schůze dne 7. června roku 1931. Obec byla schválená výnosem tehdejšího ministerstva školství a národní osvěty dne 19. března 1931 a její zakladatele byly: br. Landa, br. Šrámek, br. Ing. Jirák, br. Kokoška, br. Franc, br. Turek, br. Toman a s. Steigerová. Tehdejší počet příslušníků naši Náboženské obci byl 1.544 a z toho školní děti sčítali na 297 dušiček.
Libochovická obec byla od jejího založení 7. června 1931 do 31. října 1931 administrována ze Solan, následovala administrace z Loun faráře Aloise Vosátky a od roku 1934 do 1936 jáhen Stanislav Staněk, jakožto pomocný učitel náboženství, působil jako Libochovický československý farář – i když jen v podvědomí zdejších příslušníků. Od roku 1936 až do roku 1984 – konečně se Libochovická obec dočkala svého stálého faráře a obětavého člověka: Rudolfa Maliny – za jehož působení obec dokázala koupit svůj sborový dům na adrese Náměstí 5. května 53 a tím již nemusela být závislá na vůle tehdejších státních a místních představitelů v otázkách týkajících se propůjčení bohoslužebné místností, ať to bylo zde na zámku nebo v různých školách.
Od roku 1984 naše obec byla znovu administrována, na začátku z Lovosic farářem Hrubým, naposled však z Loun – farářem Janotou od kterého převzal Mgr. Theodor Bogdan Bláha (současný farář) od roku 2000. V tomto dlouhém mezidobí, 16. let, Libochovická obec byla administrována také z Roudnice, z Mostu, z Lovosic a z Loun – faráři jako br. Švarc, br. Sismilich, br. Bubeník a další.
Jedná ze zajímavosti je také proč náš sbor se jmenuje tak jak se jmenuje. K tomu existuje také velmi dobré vysvětlení. K slavnostem otevření sboru – zde citují faráře Malinu: „dne 29. října léta Páně 1967, patriarcha církve československé – Dr. Miroslav Novák vyslovil přání aby náš stánek – na památku čtyřicátého výročí úmrtí zakladatele církve, nesl jméno „Sborový dům Dr. Karla Farského“, což se také skutečně stalo.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.