Služby

 

Církev československá husitská v Libochovicích je církvi lidovou, která poskytuje pomoc v duchovní a sociální sféře všem lidem. Proto náboženská obec CČSH v roce 2010 otevřela středisko Diakonie a misie CČSH - Centrum Duha.
 
Farní úřad CČSH poskytuje služby, s ohledem na všeobecné poslání církve: pastorační poradenství, osobní zpověď, poradenství v oblasti náboženství, svátost manželství, svátost křtu, svátost biřmování, svátost útěchy nemocných, Svátost večeře Páně, pohřby.

Program farního úřadu CČSH v Libochovicích

Bohoslužby se konají každou neděli od 13,30 hodin;
úřední hodiny: pondělí až čtvrtek od 17,00 - 20,00 hod.;
biblické hodiny se konají v neděli (po bohoslužbách) od 14,30 hodin.
duchovní péče o seniory – každý čtvrtek v Domově důchodců v Libochovicích

Farář Mgr. Theodor Bogdan Bláha, kněz CČSH    tel.: 734 578 727

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.